prevajanje

Prevajanje reklamacije

Prevajanje reklamacije v hrvaščino

Reklamacija je uradno sporočilo trgovcu ali proizvajalcu, v katerem izrazimo nezadovoljstvo zaradi neprimernosti ali neustreznosti nekega izdelka ali storitve. Prevajanje reklamacije je potrebno, ko pritožbo naslovimo na tujega proizvajalca ali trgovca.

Na kaj moramo paziti, ko pišemo uradno pritožbo

Pritožba je uradno besedilo, zato moramo upoštevati zakonitosti takšnih besedil:

  • v besedilu se izražamo jasno in razumljivo,
  • navedemo vse razloge za pritožbo,
  • svoje navedbe podkrepimo z dokazi, ki jih priložimo v prilogi (npr. slike),
  • dodamo svoje realne zahteve, ki so racionalne in usmerjene v reševanje težav,
  • če gre za tiskano obliko, se ročno podpišemo,
  • če gre za prevod reklamacije, poiščemo kakovostnega prevajalca, ki bo zagotovil, da bo naše besedilo pravilno prevedeno ter bo v tujem jeziku izražalo naša stališča in zahteve tako kot izvirnik.

Pazite na rok oddaje pritožbe!

Z oddajo pritožbe nad neko storitvijo ali izdelkom ne odlašajte predolgo, saj so v nekaterih primerih jasno določeni tudi zakonski roki, v okviru katerih mora oseba, ki želi uveljaviti reklamacijo, pritožbo ali garancijo, vložiti pritožbo. Pozanimajte se, ali je treba izpolniti kakšen obrazec, ali mora biti prošnja v pisni obliki, ter v katerem jeziku, če gre za tujega trgovca, proizvajalca ali izvajalca storitev. Če gre za ustno pritožbo, pa morate prejeti zapisnik o podani pritožbi, ki ga podpišeta pritožnik in tisti, ki je pritožbo sprejel.

Uporabne hrvaške vezniške besede pri pisanju pritožbe

Ko pišemo pritožbo, mora biti naše besedilo jasno in strukturirano ter podkrepljeno z argumenti in stališči. Če pišemo pritožbo v hrvaščini, moramo dosledno slediti uporabi hrvaških veznikov, ki besedilo smiselno povezujejo in vzpostavljajo medstavčna in medpovedna razmerja. Tukaj je nekaj primerov:

  • izražamo nasprotje: no, ali, za razliku od toga, međutim, usprokos tomu, naprotiv,
  • pojasnjujemo: naime, odnosno, bolje rečeno, drugim riječima,
  • dodajamo argument: uz to, štoviše, osim toga.

Lingulina prevajalska ekipa

Če boste prevajanje reklamacije v hrvaščino zaupali Lingulini ekipi, bo vaše besedilo prevedel izkušen prevajalec, nato pa ga bo pregledal še lektor, ki bo poskrbel, da bo vaše besedilo jezikovno, terminološko in slogovno pravilno.

OSTALI ČLANKI PODJETJA

5 načinov, kako bo učenje nemščine postalo zabavno

Učenje nemščine z branjem

Nemščina za začetnike

Kako najhitreje do odličnega znanja nemščine?