učenje tujih jezikov

Učenje tujih jezikov

Znanje tujih jezikov kot naložba v prihodnost

Učenje tujih jezikov je dandanes nekaj povsem samoumevnega. Angleščina je v obvezni učni načrt otrok umeščena že v osnovni šoli, na številnih srednjih šolah pa se dijaki srečajo tudi z drugim in tretjih tujim jezikom. Znanje tujih jezikov omogoča razvoj in krepitev pisnih ter govornih sposobnosti, ki bodo v veliko pomoč tudi takrat, ko vstopamo na trg dela. Prav tako so delodajalci vse pogosteje svojim zaposlenim pripravljeni plačati tečaj tujega jezika, saj s tem pridobijo boljše poslovne priložnosti in olajšajo sporazumevanje s tujimi poslovnimi partnerji.

Tuji jeziki pomenijo prednost na trgu dela

Poznavanje tujih kultur in jezikov je v času globalizacije vse bolj cenjeno in nemalokrat pri številnih delodajalcih celo pričakovano. Vprašanje o znanju tujega jezika danes slišimo skoraj na vsakem pogovoru za delo. Večjezičnost tako pomeni veliko prednost pred drugimi kandidati, ki se potegujejo za isto delovno mesto, v veliko korist pa nam ni le z vidika zaposljivosti, temveč tudi z vidika višine plače. Številni delodajalci se zavedajo, da je poznavanje in razumevanje jezika ter okolja poslovnih partnerjev temelj za kulturno in gospodarsko povezovanje ljudi iz različnih držav. Učenje tujih jezikov posledično omogoča uspešno in dolgotrajno sodelovanje.

Krepitev kognitivnih sposobnosti

Številne raziskave potrjujejo, da večjezičnost izboljša tudi kognitivne sposobnosti posameznika. Pozitivno vpliva na možganske sposobnosti ohranjanja pozornosti ter obdelave več informacij hkrati. Poleg socialnih prednosti pa naj bi poznavanje in učenje tujih jezikov tudi zaviralo razvoj demence in alzheimerjeve bolezni. Izsledki številnih znanstvenih raziskav namreč dokazujejo, da tovrstne kognitivne motnje pri posameznikih, ki govorijo enega ali več tujih jezikov, nastopijo več let kasneje.

Učenje tujih jezikov v jezikovni šoli Lingula poteka po izvirni in učinkoviti govorni metodi Lingula Your Licence to SpeakTM.

Vir:

članek Thomasa H. Baka in Suvarne Alladi z naslovom Can being bilingual affect the onset of dementia? (https://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/fnl.14.8)

OSTALI ČLANKI PODJETJA

5 načinov, kako bo učenje nemščine postalo zabavno

Učenje nemščine z branjem

Nemščina za začetnike

Kako najhitreje do odličnega znanja nemščine?