Varnost pri delu

Varnost pri delu

Varnost pri delu

 

Zdrava in varna delovna mesta ter dobro počutje delavcev pripomorejo k boljši ekonomski učinkovitosti gospodarstva, družbeni blaginji in vzdržnosti socialnih blagajn. Zagotavljanje varnosti in zdravju pri delu je zato nacionalni interes in interes delavcev ter obveza delodajalcev.

Varnost.net zagotavlja strokovne in celovite storitve za varnost pri delu in zdravje v vašem podjetju.

Širok izbor storitev pri varnost.net

 • Izdelava izjave o varnosti
 • Izdelava navodil za delo
 • Koordinacija varnosti in zdravja na gradbiščih
 • Urejanje gradbišč v skladu z zakonodajo ZVZD-1
 • Opravljanje različnih izpitov
 • Usposabljanje delavcev za pravilno in varno izvajanje dela
 • Pregledi delovne opreme
 • Svetovanje in urejanje dokumentacije za delovno opremo
 • Svetovanje pri odpravi varnostnih pomanjkljivosti in iskanje tehničnih rešitev
 • Poročila za prijavo poškodbe pri delu
 • Opravljanje strokovnih nalog iz VZD
 • Vzdrževanje in nadzor nad upoštevanjem in izvajanjem vseh predpisanih ukrepov za varno delo
 • Urejanje promocije zdravja na delovnem mestu
 • Izdelava internih aktov
 • Opravljanje preizkusov alkoholiziranosti na delovnem mestu,…

 

Obveznosti delodajalcev

Vsak delodajalec mora zaposlenemu pred pričetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje. Vsak delodajalec je dolžan izvajati preventivne ukrepe in izbirati take delovne metode, ki bodo zagotavljale čim višjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu.

Vsak delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali pa bi bili lahko izpostavljeni pri delu.

 

Izvajanje ukrepov in upoštevanje temeljnih načel

 • Izogibanje nevarnostim
 • Ocenjevanje tveganj
 • Prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja
 • Prilagajanje tehničnemu napredku
 • Nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim
 • Razvoj celovite varnostne politike
 • Prednost pri kolektivnih varnostnih ukrepih
 • Dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

 

Izjava o varnosti 

V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela določi posebne zdravstvene zahteve za določeno delo. Zraven mora biti priložen tudi zapisnik o posvetovanju z delavci ali predstavniku.

Zdravstveni pregledi delavcev

Vsak delodajalec mora za dobro varnost pri delu delavcem zagotoviti zdravstvene preglede. Zdravstveni pregledi morajo ustrezati tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

Tveganja na delovnem mestu

Če so delavci izpostavljeni kakšnim tveganjem pri izvajanju delovnega procesa, je delodajalec dolžan to pisno oceniti. Če prihaja do nesprejemljivih tveganj je delodajalec dolžan pripraviti in izvajati ukrepe za zmanjšanje le teh na boljšo raven.

Varnost.net

Pri varnost.net varnost jemljejo izjemno resno, zato so edino podjetje s področja VZD, ki ga boste kdaj koli potrebovali! Pošljite svoje povpraševanje za varnost pri delu na: https://www.varnost.net/poslji-povprasevanje/.

OSTALI ČLANKI PODJETJA

varnost.net

eVarnost tečaj

eVARNOST